قالب وردپرس درنا توس

مقالات منتشر شده در نشریات داخلی

  • بمبائی­ چی، م. و سلیمی نیک، م. “ارزیابی قابلیت اعتماد قاب های فولادی با پیوندهای نیمه سخت و تکیه گاه های کشسان- مومسان دورانی در تحلیل خمیری” نشریه علمی- پژوهشی سازه و فولاد، سال بیستم، شماره ­ی بیست و هفت، ص. **-**، ۱۳۹۹
  • بمبائی­ چی، م. و حسینعلی ­زاده تونی، م. “تحلیل ارتعاش آزاد قاب­ های نیمه ­سخت با تکیه­ گاه­ های کشسان دورانی و عضوهای ناهمگن” مجله علمی- پژوهشی مدل­سازی در مهندسی، دوره هفدهم، شماره­ ی پنجاه و هشت، ص. **-**، ۱۳۹۸
  • بمبائی­ چی، م. و پاسبان، م. “تحلیل پایداری ناخطی قاب های فولادی ساده نامنشوری با تکیه گاه های کشسان و پیوندهای نیمه سخت” نشریه علمی- پژوهشی مهندسی سازه و ساخت، در دست چاپ، ۱۳۹۸
  • بمبائی­ چی، م. و غفاری، م. “ارزیابی سختی نخستین پیوندهای سخت از پیش تاییدشده آیین نامه فولاد ایران و اثر عدم قطعیت آن بر قابلیت اعتماد قاب های فولادی” نشریه علمی- پژوهشی سازه و فولاد، سال چهاردهم، شماره­ ی بیست و یک، ص. ۱۵-۲۸، ۱۳۹۶
  • رضایی ­پژند، م. ؛ شهابیان، ف. و بمبائی ­چی، م. “تحلیل احتمالاتی در پایداری قاب­ های فولادی ساده و دروازه­ ای با پیوندها و تکیه­ گاه­ های نرم” نشریه علمی- پژوهشی سازه و فولاد، سال دهم، شماره­ ی شانزدهم، ص. ۵۱-۷۹، ۱۳۹۳
  • رضایی­ پژند، م. ؛ بمبائی­ چی، م. و پیمان، ص. “تحلیل کمانشی قاب­ های فولادی با پیوندهای گوناگون” نشریه علمی- پژوهشی سازه و فولاد، سال دهم، شماره­ ی پانزدهم، ص. ۳۹-۵۵، ۱۳۹۳
  • رضایی ­پژند، م. و بمبائی­ چی، م. “تحلیل کشسان مرتبه دوم و پایداری قاب­ های فولادی با پیوندهای نیمه ­سخت” نشریه علمی- پژوهشی سازه و فولاد، سال پنجم، شماره ­ی ششم، ص. ۵۹-۸۱، ۱۳۸۸