قالب وردپرس درنا توس

سوابق اجرایی

  • عضویت در شورای پژوهشی دانشگاه صنعتی قوچان
  • عضو شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه صنعتی قوچان
  • عضو هیئت علمی کمیته انضباطی تجدید نظر دانشگاه صنعتی قوچان
  • عضو کمیته رسیدگی به تخلفات پژوهشی دانشگاه صنعتی قوچان
  • عضو کمیته نظارت بر انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشگاه صنعتی قوچان