قالب وردپرس درنا توس

مقالات ارائه شده در همایش های داخلی

A. Ayati, A. Ahmadpour, F.F. Bamoharram, M.M. Heravi, H. Rashidi1, B. Tanhaei, A Novel Catalyst For Photosynthesis Of Gold Nanoparticles, 2nd Congress on Application of Nanotechnology in science, Engineering and Medicine, Mashhad, 16-17 May (2011).

B. Tanhaei, A. Ahmadpour, F.F. Bamoharram, M.M. Heravi, H. Rashidi, A. Ayati, Photocatalysis Synthesis Of Silver Nanoparticles Using Preyssler Acid, 2nd Congress on Application of Nanotechnology in science, Engineering and Medicine, Mashhad, 16-17 May (2011).

F. F. Bamoharram, M. M. Heravi, A. Ahmadpour, M. J. Sane Charkhi , A. Ayati and H. Rashidi, One-Pot Synthesis of β-Acetamido Ketones and Esters Using Bulk and Activated Carbon-Supported Tungstophosphoric Acid as an Inorganic Green Catalyst, 12th Iranian Inorganic Chemistry Conference, Guilan, Iran, 2009.

H. Rashidi, A. Ahmadpour, F. F. Bamoharram, M. M. Heravi, A. Ayati, Synthesis of Useful Contamination-Free Silver Nanoparticle Suspensions by Using Polyoxometalate, Guilan, 12th Iranian Inorganic Chemistry Conference, Iran, 2009.

بهاره تنهایی، مرتضی زیودار، علی آیتی، تعیین افت فشار خشک در آکنه های ساختار یافته با کمک آنالیز CFD، همایش دانشجویی مهندسی شیمی، دانشگاه شیراز، آذر ۱۳۸۶٫

علی آیتی، علی احمدپور، بهاره تنهایی، تعیین رژیم جریانی در چاه های گاز شیرین منطقه خانگیران”، دوازدهمین کنگره مهندسی شیمی، تبریز، آبان ۱۳۸۷٫

بهاره تنهایی، علی احمدپور، بهاره تنهایی، معرفی روغن معادل جایگزین برای ASTM-NO.1، دوازدهمین کنگره مهندسی شیمی، تبریز، آبان ۱۳۸۷٫

حامد رشیدی، علی احمدپور، علی آیتی، تهیه کربن فعال از ذغال سنگ طبس به روش شیمیایی و با استفاده ازKOH جهت ذخیره سازی متان، سیزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی، کیش، آبان ۱۳۸۹٫