قالب وردپرس درنا توس

مقالات منتشر شده در نشریات داخلی

ستار مالکی، عطیه اندخشیده، مهدی ملائین، ارائه روشی جدید برای محاسبه تجربی نرخ رهاسازی انرژی کرنشی مود اول شکست در تیر یک‌سرگیردار دولبه ناهمجنس، مجله مهندسی مکانیک مدرس، دوره ۱۸، شماره ۴ ، صفحه ۸۲۹-۸۴۰، ۱۳۹۶

عطیه اندخشیده، ستار مالکی، حسین کارامد، وابستگی ابعادی ارتعاشات غیرخطی میکروتیر با مقطع غیریکنواخت و شرایط مرزی مختلف، مجله مهندسی مکانیک مدرس، دوره ۱۸، شماره ۹، صفحه ۱۸۹-۱۹۸، ۱۳۹۷

عطیه اندخشیده، ستار مالکی، سید صادق مرعشی، بررسی پدیده­ی غیرخطی ولتاژ کشیدگی در میکروتیر­های هدفمند تحت بارگذاری الکترواستاتیک، مجله علمی پژوهشی مکانیک سازه‌ها و شاره‌ها، دوره ۸، شماره ۳، صفحه ۱۳۷-۱۵۱،  ۱۳۹۷ 

ستار مالکی، عطیه اندخشیده، علیرضا سیفی ، بررسی انتشار ترک بین لایه‌ا‌ی در سطح اتصال وصله کامپوزیتی به زیر لایه فولادی، مجله مهندسی مکانیک مدرس، دوره ۱۹، شماره ۸، ۱۳۹۸

حسین کارامد، ستار مالکی، عطیه اندخشیده، تحلیل و کنترل دینامیک غیرخطی میکروسکوپ نیروی اتمی بر اساس مدل‌ غیرمحلی مجله مهندسی مکانیک مدرس، دوره ۱۹، شماره ۱۲، ۱۳۹۸