قالب وردپرس درنا توس

مقالات ارائه شده در همایش های داخلی

مهدی ملایین، ستار مالکی، عطیه اندخشیده، اثر انواع لایه گذاری روی استحکام برشی کامپوزیت‌های با زمینه ترموست به زیر لایه ترموپلاست، ۲۵ امین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک ISME 2017، دانشگاه تربیت مدرس، ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶٫

عطیه اندخشیده، ستار مالکی، مهدی ملایین، استحکام برشی لوله های کامپوزیتی دو لایه متشکل از کامپوزیت ترموست به زیر لایه ترموپلاستیک، سومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک-عمران و فناوریهای پیشرفته، مجتمع آموزس عالی فنی و مهندسی اسفراین، ۱۹ مهر ۱۳۹۶٫

حسین کارامد، عطیه اندخشیده، ستار مالکی، ارتعاشات نانوتیر با شرایط مرزی غیرکلاسیک مختلف ، سومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک-عمران و فناوریهای پیشرفته،مجتمع آموزس عالی فنی و مهندسی اسفراین، ۱۹ مهر ۱۳۹۶

حسین کارامد، عطیه اندخشیده، ستار مالکی، تحلیل ارتعاشات اجباری میکروسکوپ نیروی اتمی براساس تئوری غیرمحلی، سومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک-عمران و فناوریهای پیشرفته،مجتمع آموزس عالی فنی و مهندسی اسفراین، ۱۹ مهر ۱۳۹۶

حسین کارامد، عطیه اندخشیده، ستار مالکی، استفاده از روش مشتقات تربیعی بهبود یافته در حل مسئله وابستگی ابعادی ارتعاشات نانوتیر، سومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک-عمران و فناوریهای پیشرفته، مجتمع آموزس عالی فنی و مهندسی اسفراین، ۱۹ مهر ۱۳۹۶

حسین کارامد، ستار مالکی، عطیه اندخشیده، مطالعه وابستگی ابعادی در دینامیک غیرخطی میکرو- نانوعملگر ، چهارمین کنفرانس بین المللی و پانزدهمین همایش ملی مهندسی ساخت و تولید، انجمن مهندسی ساخت وتولید انگلستان انجمن مهندسی ساخت وتولید ایران، ۳ آبان ۱۳۹۸

حسین کارامد، ستار مالکی، عطیه اندخشیده، پیش بینی آشوب در نانوتیر غیرکلاسیک بر روی بستر الاستیک غیرخطی، چهارمین کنفرانس بین المللی و پانزدهمین همایش ملی مهندسی ساخت و تولید، انجمن مهندسی ساخت وتولید انگلستان انجمن مهندسی ساخت وتولید ایران، ۳ آبان ۱۳۹۸٫