قالب وردپرس درنا توس

لیست پایان نامه ها

ردیفعنوان پایان نامهمقطعنام دانشجوتاریخ دفاع
۱تحلیل تنش پروه توربین باد ۵ مگا واتی کامپوزیتی با استفاده از نرم افزار  Ansys Workbenchکارشناسی مهدی مظلومتابستان ۹۲
۲فلاتر صفحه فلزی کامپوزیتی با ناحیه لایه لایه شده منطقه ای مربعی شکل به کمک نرم افزار Ansysکارشناسی علی علیزادهپاییز ۹۲
۳بررسی رفتار دینامیکی روتور توربین باد ۵ مگا واتی به کمک نرم افزار ADAMSکارشناسی مرتضی خسرویپاییز ۹۲
۴اثر سند بلاست بر روی لوله های انتقال گاز با فشار داخلیکارشناسی رسول عمادالدینپاییز ۹۲
۵کنترل ارتعاش یک بازو ربات با استفاده از لایه پیزوالکتریککارشناسی علی اسماعیلی قصونیزمستان ۹۶
۶بررسی اثر نقص هندسی بر رفتار ارتعاشی یک لوله کامپوزیتی حاوی سیالکارشناسی یگانه پهلوان زادهتابستان ۹۸
۷تحلیل برخورد گلوله بر لوله های معیوبکارشناسی علیرضا بوژمهرانیتابستان ۹۸
۸بهینه سازی فرکانس اول صفحه کامپوزیتی سوراخ دار با نرم افزار Ansys workbenchکارشناسی مهسا خانی پور، مهوش نجارزمستان ۹۸
۹تعیین مرز فلاتر صفحه های نانو-کامپوزیتی با ناحیه جدایش سرتاسری تقویت شده با نانو لوله های کربنیکارشناسی ارشدسید باقر موسویزمستان ۹۶
۱۰بررسی اثر نانو لوله های کربنی بر پایداری پوسته های نانو کامپوزیتی چند مقیاسی خسارت دیدهکارشناسی ارشدجعفرغزالزمستان ۹۸
۱۱بررسی ارتعاشات غیرخطی اجباری پوسته های دو انحنایی مواد مرکب تقویت شده با نانو لوله های کربنیکارشناسی ارشدمصطفی فیض نیازمستان ۹۸
۱۲بررسی رفتار ارتعاشی پوسته های استوانه ای لایه لایه شده کامپوزیتی تقویت شده با نانو لوله های کربنیکارشناسی ارشدعلی اکبر بهار علیزمستان ۹۸
۱۳تحلیل تجربی رفتار ارتعاشی صفحات نانو کامپوزیتی چند مقیاسی و تحلیل پایداری ائرو-ترموالاستیک در جریان مافوق صوتدکتری تخصصی (PhD)سید مهدی حسینی فراشبهار ۹۶