قالب وردپرس درنا توس

مقالات منتشر شده در نشریات داخلی

  • بررسی اثر افزودن نانو لوله کربنی درون ماده زمینه بر محدوده پایداری ایروترموالاستیک صفحات کامپوزیتی دارای الیاف، دوره ۲۰، شماره ۳، ۱۳۹۸٫
  • ناپایداری ائروالاستیک تیر-صفحه چند لایه متقارن مرکب با دو ناحیه جدایش بین لایه ای،نشریه پژوهشی مهندسی مکانیک ایران، سال بیست یک، جلد سوم، شماره پیاپی ۵۶، بهار ۱۳۹۸٫
  • ارتعاشات صفحه چند لایه هوشمند با لایه پییزوالکتریک،نشریه پژوهشی مهندسی مکانیک ایران، سال یازدهم، جلد اول، شماره پیاپی ۱۴، بهار ۱۳۸۸٫