قالب وردپرس درنا توس

مقالات

Mansouri, A., Marefat, M. S., & Khanmohammadi, M. (2014). Experimental evaluation of seismic performance of low‐shear strength masonry infills with openings in reinforced concrete frames with deficient seismic details. The Structural Design of Tall and Special Buildings, 23(15), 1190-1210. https://doi.org/10.1002/tal.1115

Mansouri, A., Marefat, M. S., & Khanmohammadi, M. (2018). Analytical estimation of lateral resistance of low‐shear strength masonry infilled reinforced concrete frames with openings. The Structural Design of Tall and Special Buildings, 27(6), e1452. https://doi.org/10.1002/tal.1452

Noroozieh, E. & Mansouri, A. (2019). Lateral strength and ductility of reinforced concrete columns strengthened with NSM FRP rebars and FRP jacket. International Journal of Advanced Structural Engineering, https://doi.org/10.1007/s40091-019-0225-5

منصوری علی،  مشکین فام حصاری فرزاد. (۱۳۹۶) ارزیابی رفتار سازه‌های فولادی مهاربندی نامتقارن با سیستم جداساز لرزه‌ای.  نشریه علمی پژوهشی سازه و فولاد. ۱۳۹۶ (۲۲) :۲۵-۳۸

پورحسن شهری, مسعود, منصوری, علی. (۱۳۹۷). بررسی تأثیر شکل، ابعاد و موقعیت بازشو بر رفتار لرزه ای دیوار برشی فولادی متصل به تیر. نشریه علمی پژوهشی مهندسی سازه و ساخت,doi: 10.22065/jsce.2019.145514.1653

Kabir, M.Z. & Mansouri, A. Numerical investigation of the behavior of FRP wrapped RC slender columns under eccentric loading, 5th International Conference on Advanced Composite Materials in Bridges and Structures (ACMBS-V), 2008, Winnipeg, Manitoba, Canada.

منصوری ع، معرفت م و خانمحمدی م، مطالعه آزمایشگاهی رفتار میانقاب های مصالح بنایی دارای بازشودر ساختمان های بتن مسلح موجود، دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، تبریز، ۱۳۹۴

 محمدی ب، منصوری ع، مقایسه رفتار ساختمان های فولادی با مهاربند واگرا با عملکرد برشی و خمشی تیر پیوند تحت اثر بار انفجاری، کنفرانس ملی روشهای عددی در مهندسی عمران، مشهد، ۱۳۹۴

منصوری ع، معرفت م و خانمحمدی م، بررسی اثر شکل بازشو بر رفتار لرزه ای قاب های بتن مسلح دارای میانقاب مصالح بنایی، نهمین کنگره ملّی مهندسی عمران، مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۹۵

محمدی ب، منصوری ع، مقایسه رفتار ساختمانهای فولادی با مهاربندهای همگرا و واگرا تحت اثر بارهای انفجار متوالی، نهمین کنگره ملّی مهندسی عمران، مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۹۵

محمدی ب، منصوری ع، بزی م، بررسی تأثیر شکل مهاربند بر رفتار ساختمان فولادی با مهاربند همگرا تحت اثر بارگذاری انفجار متوالی، نهمین کنگره ملّی مهندسی عمران، مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۹۵

منصوری ع، معرفت م و خانمحمدی م، ارائه روشی جهت محاسبه مقاومت  قاب‌های بتن مسلح دارای میانقاب مصالح بنایی با بازشو، دهمین کنگره ملی مهندسی عمران، تهران، دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۹۶

منصوری ع، معرفت م و خانمحمدی م، مقایسه رفتار لرزه‌ای قاب‌های بتن مسلح دارای میانقاب مصالح بنایی با بازشوی مرکزی و غیرمرکزی ، دهمین کنگره ملی مهندسی عمران، تهران، دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۹۶