قالب وردپرس درنا توس

سوابق اجرایی

عضو شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه، اسفند ۱۳۹۶ تا کنون

مدیر گروه مهندسی برق، تیر ۱۳۹۶ الی تیر ۱۳۹۷

دبیر شورای آموزشی گروه مهندسی برق، تیر ۱۳۹۵ الی تیر ۱۳۹۶

عضو شورای پژوهشی گروه مهندسی برق تیر ۱۳۹۵ تا کنون